51) Promišljanje

 

Činioci koji doprinose ispravnom mišljenju

 

868. Imam Ali, mir s njim: "Ispravno mišljenje ide uz promišljenost. Kako li je loš pomagač ishitreno mišljenje!"1

869. Imam Ali, mir s njim: "Uporedi jedne misli s drugim da bi se izrodilo ispravno mišljenje."2

870. Imam Ali, mir s njim: "Ko ima na raspolaganju nekoliko različitih mišljenja, razumijeva mjesta greške."3

871. Imam Ali, mir s njim: "Najbolji od ljudi u pogledu mišljenja je onaj koji sebe ne smatra onim kome nije potreban savjetnik."4

 

Učinci umišljenosti

 

872. Imam Ali, mir s njim: "Ko radi samo po svome mišljenju - propada, a onaj koji se savjetuje s ljudima, učestvuje u njihovom razumijevanju."5

873. Imam Ali, mir s njim: "Niko se ne ushićuje svojom mišlju osim neznalice!"6

874. Imam Sadik, mir s njim: "Ko radi po vlastitom nahođenju, stoji na skliskim mjestima zablude.7

 

Sta uništava mišljenje

 

875. Imam Ali, mir s njim: "Tvrdoglavost uništava mišljenje."8

876. Imam Sadik, mir s njim: "Ko trpi nuždu nema mišljenja."9

 

Vlast i ispravnost mišljenja

 

877. Imam Ali, mir s njim: "Ispravno mišljenje ide uz moć. S njom dolazi, a kad ona nestane, nestane i ono."10

____________________

1 El Bihar,71/81/76

2 Gurerur-l Hikem,2567

3 Nehdjul-Belaga,173

4 Gurerur-l Hikem,3152

5 Nehdjul-Belaga,,izreka 161

6 Gureru-l-hikem,9471.

7 El Bihar, 75/108/41

8 Nehdžu-l-belaga, izreka 179.

9 Emalï-t-Tusï, 301/595.

10 Nehdžu-l-belaga,izreka 339 

 

Upotreba mišljenja u vjeri

 

878. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ovaj će ummet jedno razdoblje raditi po Knjizi, potom jedno razdoblje po sunnetu, a potom jedno razdoblje po ličnom mišljenju. Kada budu radili po ličnom mišljenju, otići će u zabludu i druge će odvesti u zabludu."1

 

879. Imam Ali, mir s njim: "Tri su stvari pored kojih djelo neće biti primljeno: mnogoboštvo, nevjerstvo i lično mišljenje." Upitali su: "O Zapovjednice pravovjernih, šta je lično mišljenje?" On odgovori: "To je da ostavite Knjigu Allahovu i sunnet Poslanikov postrani i radite po svom mišljenju,2

 

Vlastiti istraživački napor (idžtihad) u promišljanju

 

880. Božiji Poslanik, sta.v.a.:"Ako vladar uloži istraživački napor pa pogodi istinu, njemu pripadaju dvije nagrade,, a ako ispolji trud i promaši istinu, onda ima jednu nagradu."3

 

881. Imam Ali, mir s njim: "Svako ko uloži istraživački napor da svojom mišlju učini dobro ljudima imat će nagradu onoga što je namjeravao time i ispunio je obavezu svoju."4

_______________

1 Kenzu-l-umal,915

2 Isto,1640

3 Isto,14110

4 Nehdzu-s-seade,2/97