5) Omalovažavanje

 

Zabrana omalovažavanja ljudi

 

28. Lukman, a.s., svome sinu: "O sine moj, ne preziri nikoga zbog njegove stare odjeće, jer tvoj i njegov Gospodar je jedan."1

29. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Neka niko od vas ne omalovažava nikoga od Božijih stvorenja jer se ne zna ko je od vas Allahov prijatelj."2

30. Imam Sadik, mir s njim: "Ko omalovaži vjernika siromaha, Allah će ga smatrati prezrenim sve dok se ne pokaje zbog preziranja."3

 

Uzdržavanje od omalovažavanja vjernika

 

31. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Onoga ko ponizi vjernika ili vjernicu, ili sa omalovaži zbog njegovoga siromaštva ili malog imetka, Uzvišeni Allah će predstaviti pred svima, a potom će ga osramotiti."4

32. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ne preziri nikoga od muslimana, jer je zaista i mali od njih kod Allaha velik."5

33. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Dovoljno je sinu Ademovom od zla to da prezire svoga brata muslimana."6

34. Imam Sadik, mir s njim: "Uzvišeni Allah kaže: 'Ko bude ponižavao bilo koga od Mojih prijatelja, zaista je ušao u rat sa Mnom. Ja sam najbrži u pomoći Svojim prijateljima."7

________________________________

1 El-Bihar, 72/47/57.

2 Isto, 75/147/21

3 Et-Temhis, 50/89.

4 El-Bihar, 72/44/52.

5 Tenbihu-l-havatir, 1/31.

6 Isto, 2/122.

7 El-Kafi, 2/351/5.