49) Snoviđenje

Radosna snoviđenja

 

842. Božiji Poslanik, s.a.v.a., o riječima Allahovim: Za njih su dobre vijesti: "To je lijep san koji vjernik vidi i njime još na Ovome svijetu bude obradovan."1

843. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Od poslanstva neće ostati ništa, osim radosnih viiesti/OwitatiteSu: "Ašta su radosne vijesti?" Poslanik je rekao: "Istiniti snovi."2

844. Imam Rida, mir s njim: "Kada bi Božiji Poslanik, s.a.v.a., ujutro vidio ashabe, upitao bi ih: 'Da li ima radosnih vijj^sM' Mislio je na snove."3

 

Podjela snova

 

845. Imam Bakir, mirnijim: "Kada Božiji robovi zaspu, njihove duše odlaze u nebo. Tako je ono šte^duša vidi na nebu istina, a ono što vidi u zraku, to su zbrkani snovi."4

846. Imam Šadik, mir s njim: "Tri su vrste Sna: radosna vijest vjerniku od Allaha, strah koji šejtan nameće i zbrkani snovi."5

 

Tumačenje sna

 

847. Božiji Poslanik, "Kada neko od vas usni dobar san, neka ga tumači i obznani, a kada usni ružan san, neka ga ne tumači i ne obznanjuje."6

848. BožijT Poslanik, s.a.v.a.: "Ne treba govoriti san nikome, osim vjerniku koji je čist od zavisti i griješenja."7

__________________

1 El-Kafi, 8/90/60.                           

2 El-Bihar, 61/1^/39; Sahihu-l-Buhari, 6475.                             

3 El-Kafi, 8/90/59.                                      

4 Emali-s-Saduk, 125/16.

5 El-Kafi, 8/90/61.

6 Kenzu-l-ummal,.41392.

7 E/-Ka/ž, 8/336/530.