42) Liječenje i lijek

 

Liječenje

 

650. Imam Sadik, mir s njim: "Jedan od poslanika se razbolio i pritom je rekao: 'Neću se liječiti dok me ne izliječi Onaj Koji mi je dao bolest!' Uzvišeni Allah mu spusti objavu: 'Dok se sam ne budeš liječio, neću ti dati zdravlje, a zdravlje je zaista od Mene!"'1

651. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Tražite sebi lijeka, jer Uzvišeni Allah nije spustio bolest, a da nije spustio i lijek za nju, osim za smrt i starost."2

652. Imam Ali, mir s njim: "Svaka bolest ima lijek."3

 

Ne žuri sa korištenjem lijekova

 

653. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Izbjegavaj lijek sve dok ti tijelo podnosi bol, a kada više ne budeš mogao podnijeti bol, uzmi lijek."4

654. Imam Ali, mir s njim: "Musliman se ne liječi sve dok mu bolest ne nadvlada zdravlje."5

655. Imam Kazim, mir s njim: "Nema lijeka, a da ne potiče novu bolest, i nema korisnije stvari za tijelo od ustezanja od svega, osim neophodnog."6

 

Ustezanje je najbolji lijek

 

656. Imam Ali, mir s njim: "Glad je najdjelotvorniji lijek."7

657. Imam Sadik, mir s njim: "Ustezanje od hrane ne nanosi štetu bolesniku."8

658. Imam Sadik, mir s njim: "Bolesnik nema koristi od ustezanja nakon sedam dana bolesti."9

_________________________

1. El-Bihar, 62/66/15.

2. Kenzu-l-'ummal, 28088.

3. Gureru-l-hikem, 7275.

4. El-Bihar, 81/211/30.

5. El-Hisal, 620/10.

6.  El-Kafi, 8/273/409.

7. Gureru-l-hikem, 903.

8. El-Bihar, 62/140/2.

 

9. El-Kafi, 8/291/442.

 

659. Imam Kazim, mir s njim: "Ustezanje je najdjelotvorniji lijek, a želudac je kuća bolesti. Navikavaj tijelo sve dok ne stekne navike."1

660. Imam Kazim, mir s njim: "Nije ustezanje u tome da nikako ne jedeš neku hranu, već je ustezanje u tome da jedeš u malim količinama."2

661. Imam Ali, mir s njim: "Ponekad je lijek bolest, a bolest lijek."3

 

Još nekoliko hadisa

 

662. Imam Ali, mir s njim: "Ko ne bude podnosio gorčinu lijeka, produžuje mu se bol."4

663. Imam Husejn, mir s njim: "Ne propisuj lijek vladaru, jer ako mu bude djelotvoran, neće ti zahvaliti, a ako mu nanese štetu, okrivit će te."5

__________________________

1. Mekarimu-l-ahlak, 2/18Q/2468.

2. El-Kafi, 8/291/443.

3. Nehdžu-l-belaga, pismo 31.

4. Gureru-l-hikem, 9209.

5.  El-Bihar, 75/382/47.