40) Povlađivanje

 

Oni bi jedva dočekali da ti popustiš, pa bi i oni popustili.1

 

639. Imam Ali, mir s njim: "Najgori brat ti je onaj koji ti povlađuje u vezi s tvojom dušom i sakriva od tebe tvoje slabosti."2

640. Imam Ali, mir s njim: "Onoga ko povlađuje svojoj duši ona će odvesti u činjenje grijeha."3

641. Imam Bakir, mir s njim: "Uzvišeni Allah je objavio Poslaniku Suajbu, a.s.: 'Ja ću kazniti sto hiljada ljudi iz tvoga naroda. Četrdeset hiljada hrđavih ljudi i šezdeset hiljada dobrih.' Šuajb reče: 'O Gospodaru moj! Hrđavi su zaslužili, ali zašto dobri?!' Allah, dž.š., spusti objavu Šuajbu: 'Povlađivali su prestupnicima i nisu bili srditi usljed Moje srdžbe.'"4

 

Nepopustljivost po pitanju istine

 

642. Imam Ali, mir s njim: "Ne budite popustljivi kad je u pitanju istina, kada se suočite s njom i prepoznate je, jer ćete u suprotnom doživjeti očiglednu nesreću."5

643. Imam Ali, mir s njim: "Života mi, neće biti obzira ni za koga, niti popuštanja s moje strane u borbi protiv onoga koji se suprotstavi Istini ili onoga koji luta u zabludi!"6

__________________________

1.Gureru-l- hikem,5725

2. Isto,9922

3. Miškatu-l-envar, 51.

4. El kalem 9

5. Eb-Bihar, 77/291/2.

6. Nehdžu-l-belaga, govor 24.