4) Mržnja

 

18. Imam Ali, mir s njim: "Mržnja je najgora mahana."1

19. Imam Ali, mir s njim: "Mržnja potiče srdžbu."2

20. Imam Ali, mir s njim: "Mržnja je priroda zavidnika."3

21. Imam Ali, mir s njim: "Mržnja je vatra koja se gasi samo pobjedom."4

22. Imam Ali, mir s njim: "Mržnja je uzrok smutnje."5

23. Imam Ali, mir s njim: "Duša onoga koji mrzi pati, a tuga mu je višestruka. "6

24. Imam Ali, mir s njim: "Onaj koji mrzi nije dosljedan u ljubavi."7

25. Imam Hadi, mir s njim: "Prijekor je bolji od mržnje."8

26. Imam Askeri, mir s njim: "Od ljudi je najmanje bezbrižan onaj koji mrzi."9

Mržnja brzo iščezne iz srca vjernika

 

27. Imam Sadik, mir s njim: "Mržnja vjernika traje dok sjedi u društvu,a čim ustane, njegova mržnja iščezne. "10

_________________________

1 Gureru-l-hikem, 966.

2 Isto, 530.

3 Isto, 422.

4 Isto, 2203.

5 Isto, 5522.

6 Isto, 1962.

7 Isto, 10436.

8 El-Bihar, 78/369/4.

9 Tuhafu-I-'ukul, 488.

10. Isto, 310.