37) Ljubazno ophođenje s ljudima

 

463. Božiji Poslanik, s.a.V.a.: "Gospodar moj mi je zapovjedio ljubazno ophođenje sa ljudima kao što mi je zapovijedio ispunjavanje dužnosti."1

464. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ljubazno ophođenje s ljudima je pola vjerovanja, a blagost prema njima je pola života."2

465. Božiji Poslanik, s.a.v.a.; "{Onome ko ne bude imao tri stvari djelo nije upotpunjeno: bogobojaznost koja ga sprječava da bude nepokoran Allahu, ahlak kojim se lijepo ophodi s ljudima i staloženost kojom bi uzvratio neznanje neznalici."3

466. Imam Ali, mir s njim: "Plod razuma je ljubazno ophođenje s ljudima."4

467. Imam Ali, mir s njim: "Očuvanje vjere i Ovoga svijeta je u lijepom ophođenju s ljudima."5

468. Imam Ali, mir s njim: "Ko se lijepo odnosi sa svojim neprijateljem, siguran je od rata."6

469. Imam Ali, mir s njim: "Koga ne popravi lijepo ophođenje, popravit će ga zlo kazne."7

470. Imam Ali, mir s njim, kada je korio nemarno ponašanje svojih drugova: "Kako ću dugo imati prema vama obzira koji se ima prema mladim mužjacima deva praznih grba ili prema iznošenoj odjeći, koja, kada je zakrpljena na jednoj strani, popusti na drugoj. Zaista, znam čime se možete popraviti i kako se skretanje vaše može dovesti u red. Ali, neću popravljati vaše stanje kvareći sebe."8

__________________________

1. El-Kafi, 2/117/4.                                                                             5. Isto, 5610.

2. Isto, 2/117/5.                                                                                  6. Isto, 8539.

3. Isto, 2/116/1.                                                                                  7. Isto, 8202.

4. Gureru-l-hikem, 4629.                                                                     8. Nehdžu-l-belaga, govor 69.