32) Opojna pića

 

355. Božiji Poslanik, s.a.v.a.;: "Nikada se neće naći zajedno vino i vjerovanje u stomaku ili srcu čovjeka."'1

356. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Opojno piće je korijen poroka i velikih grijeha."2

357. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Sva zla su skupljena u jednoj kući čiji je ključ pijenje opojnih pića."3

 

Razlog zabrane opojnih pića

 

358. Imam Ali, mir s njim: "Allah je propisao ustezanje od pijenja opojnih pića radi zaštite razuma."4

359. Imam Rida, mir s njim: "Allah je zabranio opojno piće zato što ono donosi poročnost, mijenja razum onih koji ga piju i potiče ih na poricanje Allaha, dž.š., i pripisivanje laži Njemu i Njegovom Poslaniku i zbog drugih poročnih djela i ubistva."5

 

Posljedice korištenja opojnih pića

 

360. Imam Ali, mir s njim: "Onaj ko se odaje opojnom piću susret će Allaha, dž.š., kao obožavalac kumira. "6

361. Imam Ali, mir s njim: "Onome ko popije opojno piće, ne prima se namaz četrdeset dana i noći."7

 

Ophođenje sa onima koji piju opojna pića

 

362. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ne potvrđujte riječi pijanice kada govori, kada dođe u prošnju ne dajite mu mladu, ako se razboli ne obilazite ga, ne ispraćajte mu dženazu, ne povjeravajte mu u amanet!"8

_______________________                                                    ______________________________

1. El-Bihar, 79/152/64.                                                     5.  'Ujunu ahbari-r-Rida, 2/98/2.

2. Kenzu-l-'ummal, 13181.                                               6.  El-Hisal, 632/10.

3. El-Bihar, 79/148/63.                                                     7 Jsto.

4. Nehdžu-l-belaga, izreka 252.                                       8. El-Bihar, 79/127/7.

 

363. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Onaj koji pije vino je poput sumpora, zato ga izbjegavajte da ne biste zasmrdjeli kao što smrdi sumpor!"1

 

Način proživljenja pijanice

 

364. Imam Sadik, mir s njim: "Oni koji su gasili žeđ na Ovome svijetu opojnim pićima umrijet će žedni, bit će proživljeni žedni i ući će u Džehennem žedni."2

 

Poticanje na ustezanje od opojnih pića, čak i ako nije zbog Allaha

 

360. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko odbaci opojna pića, ali ne zbog Allaha, Allah će ga napojiti čistim zapečaćenim napitkom." Ali,mir s njim, je upitao: A ako je to zbog nekoga drugog mimo Allaha?!" Poslanik reče: "Da, tako mi Allaha, to je zbog čuvanja samoga sebe."3

 

Zabrana onoga što ima iste učinke kao vino

 

366. Imam Kazim, mir s njim: "Allah, dž.š., nije zabranio vino radi njegova imena, već ga je zabranio zbog njegovih učinaka, i sve što ima učinak vina je kao i vino."4

_____________________

1. El-Bihar, 79/150/64.                      

2. Sevabu-l-a'mal, 290/5. 

3. El-Bihar, 79/150/64.

4. El-Kafi, 6/412/2.