3) Pamčenje

 

 

15. Imam Sadik, mir s njim, u Mufaddalovoj predaji: "Da li si razmišljao kakvo bi bilo stanje čovjeka kada među svojim osobinama ne bi imao pamćenje?! Koliko bi se samo poremećaja pojavilo u njegovim poslovima, životu i iskustvu ako ne bi pamtio šta je u njegovu korist, a šta na njegovu štetu, šta je uzeo, a šta dao,šta je vidio, a šta čuo. Ne bi znao naći put koji je nebrojeno puta prošao. Ne bi pamtio nikakvo znanje, čak i kad bi se cijeli život podučavao, niti bi stekao iman, niti bi se koristio iskustvima, niti bi mogao izvući i najmanju pouku iz prošlosti. Ustvari, on bi u

potpunosti trebao biti izuzet iz čovječnosti."1

 

Pamćenje u djetinjstvu

 

16. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Učenje u mladosti je poput klesanja u kamenu, a učenje u starosti je poput pisanja po vodi."2

 

Sta uvećava pamćenje:

 

17. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Tri stvari otklanjaju zaborav, a potiču pamćenje: učenje Kur'ana, pranje zuba i post."3

___________________

1 El-Bihar, 3/80.

2 Kenzu-l-'ummal, 29336.

3 El-Bihar, 62/266/39.