24) Skrušenost

 

Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah spomene?! 1

 

235. U hadisu o Miradžu: "Nije Me spoznao rob i postao skrušen, a da nije svaka stvar pred njim postala ponizna."2

236. Imam Ali, mir s njim: "Kako li je samo skrušenost dobra pomoć dovi!"3

237. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim, u dovi: ''Utječem se Tebi od duše nezasitne i trbuha nezasitna i srca koje nije skrušeno!''4

 

Osobina skrušenih

 

238. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Cetiri su znaka skrušenih: obraćanje pažnje na Allaha u samoći i javno, činjenje lijepih djela, razmišljanje o Sudnjem danu i tiho obraćanje Allahu."5

239. Imam Ali, mir s njim: ''Kome je srce skrušeno, i ostali organi tijela su mu skrušeni."6

__________________

1. EI-Hadid, 16.

2. Iršadu-l-kulub, 203.

3. Gureru-l-hikem, 9945.

4. Ikbalu-l-a'mal, 1/174.

5.Tuhafu-l-'ukul, 20.

6. Gureru-l-hikem, 8172