21) Služenje

 

220. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Muslimanu koji bude služio skupinu muslimana Allah će u istom broju podariti sluga u Džennetu. "1

221. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Usluga vjernika bratu vjerniku stepen je čija se nagrada može doseći samo nečim tome sličnim."2

222. Imam Sadik, mir s njim: "Vjernici su sluge jedni drugima." Džemil upita: "Kako su jedni drugima sluge?" Imam odgovori: "Jedni drugima su od koristi."3

223. Imam Sadik, mir s njim: "Budi na usluzi svome bratu, ali ako te bude iskorištavao, nemoj to činiti. "4

_____________________

1. El-Kafi, 2/207/1.                                                                       3. El-Kafi, 2/167/9.

2. Mustedreku-l-vesail, 12/429/14524.                                    4. El-Ihtisas, 243.