20) Svršetak

 

215. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Vjernik je stalno u strahu od lošega svršetka i dok ne stigne vrijeme čupanja duše i ukazivanje Meleka smrti, nije siguran u dostizanje Allahova zadovoljstva."1

216. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Nekad vjernik dugo vremena čini djela stanovnika Dženneta, ali potom njegov svršetak bude u djelima stanovnika Džehennema. "2

217. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ne divite se nikome sve dok ne vidite kakav je njegov svršetak. Čovjek dio svoga života, ili veći dio njega, čini dobra djela i da tako umre, ušao bi u Džennet, ali potom se promijeni i čini loša djela."3

 

Postupci koji osiguravaju dobar svršetak

 

218. Imam Ali, mir s njim: "Ako želiš da te Allah sačuva lošeg svršetka, znaj da je svako dobro koje te zadesi od Allahove dobrostivosti i pomoći, a ono što te zadesi od zla, to ti je Allahovo odgađanje i iščekivanje tvoga pokajanja, blagost Njegova i oprost Njegov."4

219. Imam Sadik, mir s njim, nekome od ljudi: "Ako želiš da ti je svršetak u dobru tako da umreš s najboljim djelima, veličaj Allaha pravom Njegovim tako što Njegove blagodati nećeš koristiti u činjenju grijeha i nećeš se uzoholiti zbog Njegove blagosti prema tebi. Poštuj sve one koji nas spominju po dobru ili za sebe tvrde da nas vole."5

______________________

1. El-Bihar, 71/366/13.                                                                            4. El-Bihar, 70/392/60.

2. Kenzu-l-'ummal, 545.                                                                          5. Ujunu ahbari-r-Rida, 2/4/8.

3 Isto, 589.