120) Pogibija na Božijem Putu (šehadet)

 

Vrijednost sehadeta

 

Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu Pulu izginuli! Ne, oni sa živi i u obilju su kod Gospodara svoga.'1

 

1707. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Iznad svakog dobra ima dobro dok čovjek ne pogine na Božijem putu, a kada na Božijem putu pogine, nema dobra iznad toga!"2

170S. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Najčasnija smrt je poginuti na Božijem putu."3

1709. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Volim da se borim na Božijem putu i da budem ubijen, potom da se borim i da budem ubijen i potom da se borim i da budem ubijen."4

1710. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Šehidu se oprašta svaki grijeh, osim duga."5

1711. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko se susretne sa neprijateljem i pritom bude strpljiv sve dok ne bude ubijen ili dok ne pobijedi, u kaburu neće biti kažnjavan."6

1712. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Nema nijedne duše koja nakon smrti kod Allaha nađe dobro, a da bi je radovalo da se vrati na Ovaj svijet, pa čak i da joj cijeli Ovaj svijet bude dat, osim šehida, koji će kada pogine i uvidi vrijednost šehadeta poželjeti da se vrati i bude ponovo ubijen."7

1713. Imam Ali, mir s njim: "Vi ćete, ako i ne budete ubijeni, umrijeti. Tako mi Onoga u čijoj je ruci duša A lijeva, hiljadu udaraca mačem u glavu je lakše od smrti u postelji!"8

 

Nagrada zbog želje za šehadetom

 

1714. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko bude iskreno tražio od Allaha šehadet, On ce ga dovesti do položaja šehida, pa makar umro u postelji."9

__________________

1 Ali ’imran, 169.

2 El-Kafi, 2/348/4.

3 El-Bihar, 100/8/4.

4 Sahihu Muslim. 1876

5 Kenzu-l-umal,11110;Sahihu Muslim.3498

6 Kenzu-l-’ummal, 10662.

7 Sahihu Muslim. 1877.

8 El-Iršadu lil-Mufid-1/238.

9 Sahihu Muslim, 1909.

 

Oni koji se ubrajaju u šehide

 

1715. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko pogine braneći se od nepravde prema sebi, šehid je."1

1716. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Koga obuzme ljubav i on je pokrije, živi čedno i umre, on je šehid."2

 

Nagrada za zadobijanje rana na Božijem putu

 

1717. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko zadobije ranu na Božijem putu, doći će na Sudnji dan mirišući poput miška, u boji šafrana i sa obilježjem šehida. Ko bude iskreno tražio od Allaha šehadet, Allah će mu darovati nagradu šehida, čak da i u postelji umre!"3

_______________

1 Kenzu-l-umal,11205,Sunenu Nesai,4025

2 Kenzu-l-umal, 203

3 Isto, 11144.