119) Svjedočenje pred sudom

 

Pravedno svjedočenje

 

O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka îxïS mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže Čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite!'1

 

1695. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ja sam sama pravda i ne svjedočim, osim pravedno!"2

1696. Imam Ali, mir s njim: "Pravda je srž svjedočenja."3

 

Poticanje na svjedočenje

 

I svjedočenje Allaha radi obavite! 4

Svjedoci treba na svaki poziv da se odazovu.'5

 

1697. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko istinito posvjedoči da bi oživio pravo muslimana, doči će na Sudnji dan prosvijetljenog lica, čija ce se svjetlost pružati dokle pogled seže, a stvorenja će ga poznavati po imenu i srodstvu."6

1698. Imam Sadik, mir s njim, o Božijim riječima: Svjedoci treba na svaki poziv da se odazovu: "Ne treba da bilo ko od vas, kada bude pozvan da svjedoči, kaže: 'Neću svjedočiti za vas."7

1699. Imam Sadik, mir s njim: "Kada budete pozvani da svjedočite, odazovite se!"8

 

Uskračivanje svedoćenja

 

Zar je iko gori od onoga koji skriva istinu, znajući da je od Allaha?9

I ne uskratite svjedočenje; ko ga uskrati, srce njegovo će bili grješno, a Allah dobro zna ono šta radite.'10

_____________________

1 El-Maide.8

2 Kenzu-l-'ummal, 17735.

3 Gureru-l-hikem, 356.

4 El-Tatak.2.

5 El-Bekare, 282.

6 El-Bihrar, 104/311/9.

7 Tefsiru-l-'Ajjaši, 1/1.56/524

8 El-Tehzib, 6/275/752.

9 El-Bekare, 283.

 

1700. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko uskrati svjedočenje kada bude pozvan na njega poput je onoga ko je lažno svjedočio."1

1701. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko odustane od svjedočenja i uskrati ga, Allah će ga nahraniti njegovim mesom pred stvorenjima i uvest će ga u Džehennem, a on će gristi svoj jezik."2

 

Čije je svjedočenje prihvatljivo

 

1702. Imam Ali, mir s njim, obraćajući se Šurcjhu: "Znaj da se muslimani međusobno smatraju pravednim, osim onoga koji je kažnjen zbog nekog grijeha za koji se nije pokajao, ili je poznat po lažnom svjedočenju, ili postoji sumnja u vezi s njim."3

1703. Imam Sadik, mir s njim: "Ja ne prihvatam svjedočenje poročnog čovjeka, osim ako svjedoči sam protiv sebe!"4

1704. Imam Sadik, mir s njim: "Zapovjednik pravovjernih nije pri-hvatao svjedočenje čovjeka bestidnog jezika, niti onoga sa sramotnom prošlošću u vjeri."5

 

Adab svjedočenja

 

1705. Božiji Poslanik, s.a.v.a., na pitanje o svjedočenju: "Vidiš li Sunce."6

Kada ti pitanje bude ovako jasno, onda svjedoči, ili se ustegni."6 1/06. Imam Sadik, mir s njim: "Ne svjedoči sve dok ti ono o čemu svjedočiš nije poznato kao što ti je poznat vlastiti dlan."7

______________________

1 Kenzu-l-'ummal, 17743.

2 Sevabu-l-a’mal, 333.

3 El-Fekih. 13/15/3243.

4 El-Kafi, 7/395/5.

5 Isto, 7/396/7.

6 Vesailu-š-ši'a, 187250/3.

7 El-Kafi. 7/383/3