113) Pjesništvo

 

Tumaćenje ajeta koji govore o pokuđenosti pjesništva

 

A zavedeni slijede pjesnike. Zar ne znaš da oni svakom dolinom blude i da govore ono što ne rade; tako ne govore samo oni koji vjeruju i dobra djela Čine, i koji često Allaha spominju, i koji uzvraćaju kad ih ismijavaju.'1

 

1610. Imam Bakir, mir s njim, o Božijim riječima: A zavedeni slijede pjesnike: "Da li ste vidjeli pjesnika kojeg neko slijedi?! Om sG skupina koja znanje nije stekla radi vjere i zato zapadaju u zabludu i druge odvode u nju."2

 

Pjesništo je borba jezikom

 

1611. Božiji Poslanik, s.a.v.a., na pitanje o pjesnicima: "Vjernik se bori svojim mačem i jezikom. Tako mi Onoga u Čijoj ruci je moja duša, govor pjesnika vjernika je poput strijele koja je odapeta u neprijatelja."3

1612. Božiji Poslanik, s.a.v.a., Hassanu ibn Sabitu: "Ismijavaj mnogo-bošce stihovima, Džibril je s tobom!"4

1613. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Neki stihovi su zaista mudrosti, a neki govori su vradžbina."5

______________________

1 Ei-šu'ara, 224-227.

2 Me'ani-l-ahbar, 385/19.

3 Nuru-s-sekalejn,4/70/105.

4 El-Durru-l-motsur, 6/336.

5 Emali-s-Saduk, 495/6.