111) Širk

 

Upozorenje na širk

 

Kada Lukman reče sinu svome, savjetujući ga: 'O sine moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogoboštvo je, zaista, velika nepravda!1

Allah sigurno neće oprostiti da Njemu druge smatraju ravnim, a oprostit će kome hoće ono što je manje od toga. A daleko je zalutao onaj ko smatra da je Allahu neko ravan.2

 

1586. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "O Ibn Mesude, nemoj nipošto da Allahu pripisuješ sudruga, čak i da pilom budeš rezan, pa i da ti dio tijela bude kidan, razapinjan ili spaljivan vatrom."3

 

Najmanji oblik širka

 

1587. Imam Bakir, mir s njim, na pitanje o najmanjem obliku mnogo-boštva: "Ko kaže košpici da je kamenčić, a kamenčiću kaže da je koŠpica i potom povjeruje u to."4

1588. Imam Sadik, mir s njim, na isto pitanje: "Ko unese novotariju u mišljenju i potom mrzi i voli po njoj."5

 

Skriveni širk

 

Većina ovih ne vjeruje u Allaha, a da Njemu druge ravnim ne smatraju.6

 

1589. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Čuvajte se postupka zbog kojeg ćete tražiti ispriku, jer je u tome skriveni širk."7

__________________

1 Lukman. 13.

2  En-Nisa, 116.

3 Mekarimu-l-ahlak,2/357,2660

4 El-kafi,2/397/1.

5 Isto, 2/397/2.

6 Jusuf 106

7 El-Bihar, 78/200/28.

 

1590. Imam Sadik, mir s njim, o Allahovim riječima: Većina ovih ne vjeruje: "To je čovjek koji kaže: 'Da nije bilo tog čovjeka, ja bih propao. Da nije bilo tog čovjeka, ja bih bio to i to. Da nije bilo tog čovjeka, moja porodica bi nastradala.' Zar ne vidiš da je on ovim riječima Allahu pripisao druga u Njegovoj vlasti, koji mu opskrbu priskrbljuje i čuva ga od zla?" Prenosilac reče: "Rekao sam neka kaže: 'Da me Allah nije pomogao tim čovjekom, pro. pao bih!'" Imam reče: "Da, nema smetnje u tome." 1

1591. Imam Sadik, mir s njim, o riječima Allahovom: Večinđ ovih ne vjeruje: "Misli se na širk u poslušnosti, a ne na širk u ibadetu."2

1592. Imam Sadik, mir s njim: "Širk je skriveniji od kretanja mrava. Mijenjati mjesto prstenu na ruci, da bi te to podsjetilo na neku tvoju potrebu, i slično tome je Širk."3

1593. Imam Sadik, mir s njim: o riječima Allahovim: Većina ovih ne vjeruje: "Oni govore: 'Sa pojavom i zalaskom određene zvijezde past će kiša.' Ili se obraćaju vračevima u čije riječi povjeruju."4

 _____________________

1 Tefsiru-l-'Ajjaši, 2/200,-96.

2 Al-Kafi. 2/397/4.

3 Me'ani-lahbar, 379/1. Znači da se tom činu daje neovisnost u podsjećanju. Što predstavlja skriveni širk. (Op. prcv.)

4 El-Bihar, 58/317/8.