107) Nejasnoća

 

 

1549 Imam Ali, mir s njim: “Sumnja 1 se tako naziva jer samo prividno nalikuje istini. Što se tiče Allahovih prijatelja, uvjerenje im je svjetlo, a smjer Pravog puta im je vodič. A što se tiče Allahovih neprijatelja, zabluda je traženje njihovo, a sljepoća im je vodič. Smrt ne može izbjeći onaj koji je se boji, a vječnost ne može zadobiti onaj koji je voli.'2

1550. Imam Ali, mir s njim: "Čuvajte se nejasnog jer je ono dato za smutnju!"3

1551. Imam Bakir, mir s njim: "Zaustavljanje kod nejasnog bolje je od bacanja u vrtlog propasti."4

1552. Imam Sadik, mir s njim: "Najbogobojazniji od ljudi je onaj ko se zaustavi kod nejasnog."5

 

Obveznost napuštanja sumnjivog

 

1553. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Napusti ono što izaziva sumnju, a prihvati se onoga što ti ne proizvodi sumnju, jer onaj ko napasa uz zabranjeno područje blizu je da u njega zagazi."6

1554. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Dozvoljene stvari su jasne i nedozvoljene stvari su jasne, a ono što se nalazi između ovoga dvoga su nejasne stvari. Ko napusti nejasne stvari, spasio se zabranjenog, a ko prihvati nejasne stvari, počinio je nedozvoljene i nastradao je ne znajući."7

____________________

1 Prva rečenica je jezičko objašnjenje. Naime, hazreli Ali objašnjava zašto je nječ ŠUBHA -koja u osnovi znači ličiti, sličnost - upotrijebljena sa značenjem nejasnoća, sumnia. (Op. prev.)

2 Nehđžu-l-Beaga, govor 38.

3 Nehdžu-s-se'ade, 2/320.

4 A'lamu-d-din. 301.

5 El-Hisal,6/56.

6 Tenbihu-l-havatir, 1/52.

7 El-Kafi. 1/68/10.