103) Odgađanje

 

1512. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "O Ebu Zerr! Čuvaj se odgađanja poslova zbog nade! Ti živiš u današnjem danu, a ne u sutrašnjem. Ako bude sutrašnjeg dana za tebe, budi u njemu kao u današnjem, a ako ne bude sutrašnjeg dana za tebe, da se ne budeš kajao zbog onoga što si propustio u današnjem danu!"1

1513. Imam Ali, mir s njim, u pismu jednom od svojih ashaba: "Iskoristi ostatak svoga života i ne reci: sutra i prekosutra. Prethodnici tvoji stradali su zato što su se oslanjali na nadu i odgađanje, sve dok ih iznenada u njihovom nemaru nije zatekla Božija zapovijed."2

1514. Imam Ali, mir s njim: "Svako koga smrt susretne ranije, moli za odgodu. A svako kome je rok produžen obmanjuje sebe odgodom."3

1515. Imam Ali, mir s njim: "Ne budi kao onaj koji se nada budućem životu bez djela, te odgađa pokajanje otezanjem nada... Kada ga strast obuzme brz je u činjenju grijeha, ali odugovlači s pokajanjem."4

1516. Imam Zcjnu-l-Abidin, mir s njim, učio je u dovi: "Pomozi me plačem protiv moje duše, jer sam upropastio život odgađanjem i nadama, postavši od onih koji su izgubili nadu u izbavljenje i dobro svoje!"5

1517. Imam Bakir, mir s njim: "Čuvaj se odgađanja jer je to more u kojem se utapaju stradalnici."6

1518. Imam Sadik, mir s njim: "Odgađanje pokajanja je samoobmana, a dužina odgađanja vodi zbunjenosti."7

________________

1 El-Bihar, 77/75/3.

2 Isto, 73/75/39.

3 Nehdžu-l-belaga, izreka 285.

4 Isto, izreka 150.

5 El-Bihar, 98/88/2.

6 Isto, 78/164/1.

7 Isto, 73/365/97.