ME ATA QË JANË TË SINQERTË

BISMIL-LAHIR-RAHMANIR-RAHIM

 

Qëllimi i të shkruarit të këtij libri është të ndihmuarit për ata të cilët janë duke e kërkuar të vërtetën dhe përmirësimi i gabimeve të shumta që janë duke shëtitur nëpër gjuhët e njerëzve. Shpresoj që me ndihmën e Allahut, edhe të tjerët do të arrijnë deri tek e vërteta përmes metodës së hulumtimit dhe krahasimit të cilën e përdora unë dhe që është rruga më e shkurtër për arritjen e saj. Titulli i këtij libri është marrë prej ajetit të 119-të të sures Tevbe ku Allahu u drejtohet besimtarëve:“O besimtarël Keni frikën ndaj Allahut dhe të jeni me ata që janë të sinqertë”

Në këtë libër do të lexoni rreth çështjeve për të cilat.u besoj bindshëm, çështje për të cilat jam munduar t'ua sqaroj edhe të tjerëve mi tërë aftësitë e mia që zotëroj.Unë nuk kam dëshirë që këto çështje të pranohen përmes detyrimit dhe dua të them edhe këtë se kam respekt për të gjitha pikëpamjet e vëllezërve myslimanë, padyshim se Allahu është udhëzuesi i vetëm dhe Ai është i afërmi i të sinqertëve.

 


Shkarko librin.

 

Download
Me ata që janë të sinqertë.pdf
Adobe Acrobat Document 1.4 MB

Përmbajtja: