Ajet o čistoći (Tathir)

Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani i da vas potpuno očisti” (33:33).

 

Svi komentatori Časnog Kur’ana i Poslanikovih hadisa se jednoglasno slažu da se riječi Ehlul Bejt, ili “članovi Poslanikove kuće” koje je Svemogući Allah upotrijebio u Kur’anu, odnose samo na sljedeće četiri osobe, a to su Poslanikova kćerka Fatima (ع), njen suprug Ali (ع) i njihova dva sina, Hasan (ع) i Husejn (ع).

 

Veliki komentator Sujuti u svom poznatom tefsiru ‘Dur el-Mensur’ citira hadis od Taberanija koji prenosi od Umm Seleme da je Poslanik jednom prilikom rekao svojoj voljenoj kćerki Fatimi da pozove svoga supruga Alija i njihova dva sina, Hasana i Husejna. Kada su došli, Poslanik ih je prekrio ogrtačem i stavljajući ruku na njih rekao:

 

“O Bože! Oni su rod Muhammedov (druga verzija navodi riječ ‘porodica,’ ar. al), pa obaspi Svojim blagoslovima i zaslugama Muhammedovu porodicu, kao što si obasuo blagoslovima Ibrahima i njegovu porodicu, Ti si Hvaljen i Slavljen.” Umm Seleme je rekla da je ona podigla ogrtač da bi im se pridružila, ali ga je Poslanik uzeo iz njene ruke i rekao, “ti si (takođe) na istini.” 

(Prenosi Tirmizi u djelu ‘Menakib Ehlul-Bejt,’ II tom, str. 308, citirajući Omera ibn Ebi Seleme, Poslanikovog usvojenog sina, koji je rekao: “Ovaj ajet (‘Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani i da vas potpuno očisti’) objavljen je u kući Umm Seleme.Onda je Poslanik (S) pozvao Fatimu, Hasana, Husejna i Alija iza sebe, pokrio ih ogrtačem i rekao: “O Allahu! ovo su članovi moje kuće, pa otkloni od njih svaku nečistoću i potpuno ih očisti.” Umm Seleme je rekla, “Da li sam ja sa njima, o Allahov poslaniče?” On je rekao, “Ti si na svome mjestu. Tu ti je dobro.”)

 

Još jedan hadis koji prenosi Umm Seleme navodi da je Poslanik bio u njenoj kući ležeći na madracu, prekriven ogrtačem iz Hajbera kada je ušla njegova voljena kćerka Fatima (ع) noseći tanjir u kojemu je bila vrsta hrane elHazira. Poslanik joj je rekao da pozove svog muža Alija i njihova dva sina, Hasana i Husejna. Pozvala ih je i dok su zajedno sjeli da jedu, Allah je Poslaniku objavio sljedeći ajet:

 

“Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani i da vas potpuno očisti” (33:33).

 

Na to ih je Poslanik sve prekrio sa svojim ogrtačem i dižući ruke prema nebu rekao, “O, Allahu! Ovo je moja porodica i moj najbliži rod, udalji od njih nečistoću i učini ih toliko čistim da čistiji ne mogu biti.” Umm Selleme dodaje da Poslanik tri puta ponovio ove riječi a kada je ona podvukla glavu pod ogrtač i upitala, “Da li sam ja sa vama?” a Poslanik je uz gest odbijanja rekao dva puta, “Ti si (takođe) među pravednicima.” 

(Ovo se navodi u djelu ‘Gajetu-l-Meram’ a citira se od Abdullaha ibn Ahmeda ibn Hanbela, preko tri prenosioca citirajući od Umm Seleme, a takođe su u ‘Tefsiru’ El-Sa‘lebija, ibn Merdevaja i Hatib citirajući od Ebi Saida Hidrija prenijeli isto ranije spomenuto značenje sa nekim jezičkim razlikama. Isto se prenosi i u djelu ‘Gajetu-l-meram,’ citat od Abdullaha ibn Ahmeda, na osnovu autoriteta njegovog oca koji je citirao od Umm Seleme (vidjeti djelo ‘El-Mizan fi tefsiri-l-Kur’an’ od Taba‘taba‘ija, komentar ajeta o čistoći))

 

U mnogim prilikama Poslanik je muslimanima objasnio značenje ovog ajeta i skrenuo im pažnju na njegovu važnost.

Ebu Se‘id Hudri prenosi hadis Božijeg Poslanika koji je rekao:

 

“Ovaj ajet je objavljen radi pet osoba: mene, Alija, Fatime, Hasana i Husejna. Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani i da vas potpuno očisti” (33:33).

(Ovaj hadis prenose Ibn Džerir Tabari, Ibn Ebi Hatam i Taberani, citirajući Ebu Saida Hidrija. Takođe se u djelu ‘Gajetu-l-meram’ prenosi citat od Sa‘lebija u svom ‘Tefsiru,’ Ibn Merdevaja i Bejhekija u svom ‘Sunenu,’ sa autoritetom Umm Seleme.)

 

Hadis koji prenosi Aiša, koja je bila supruga Božijeg Poslanika, takođe potvrđuje pet osoba na koje se misli u ovom ajetu. Ona kaže:

 

“Jednom je Poslanik došao zavijen u ogrtač od crne dlake. Nakon nekog vremena, ušao je Hasan i on ga je uzeo pod ogrtač, a zatim je došao Husejn i pridružio im se pod ogrtačem. Uskoro je njegova kćerka Fatima došla i on je i nju uzeo pod ogrtač, a zatim je ušao Ali i on je takođe uveden pod ogrtač. Kada se svih petoro skupilo pod ogrtačem, Aiša kaže da je Poslanik proučio (ajet o čistoći) kao daljnju potvrdu o časti Ehlul Bejta, jer je već bio objavljen ajet koji se odnosi na ovih petoro bezgriješnih: “Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani i da vas potpuno očisti.”

(O ovome se slažu Buhari i Muslim u djelu ‘Es-Sahihejn,’ gdje se citira A’iša. Ovo tvrdi i Zamahšeri u djelu ‘Et-Tefsiru-l-Keššaf,’ u komentaru ajeta ‘Mubahala.’ Takođe, vidite djelo ‘Gajetu-l-maram.’)

 

Još jedan poznati hadis koji se odnosi u islamskim djelima, kaže da je Poslanik nakon objavljivanja ovog ajeta, kada bi prolazio pored kuće svoje kćerke Fatime (ع) idući u džamiju na jutarnju molitvu, pozivao:

 

“Na namaz, o porodico Poslanikova, na namaz! Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani i da vas potpuno očisti!”

(Ibn Mardavaja, oslanjajući se na autoritet Ibn Ebi Šejbeta, Ahmeda i Tirmizija. Takođe, Tabarani i Hakim, ispravljeno; za ostale detalje vidite djelo ‘El-mizan fi tefsiri-l-Kur’an.’)

 

Eto kako Časni Kur’an govori o Poslanikovoj porodici (ع) i jasno ističe njihove bezgriješne lične osobine, koje su daleko od nečistoće, neposlušnosti, greške, grijeha i ličnog kaprica. Njihov karakter i ponašanje su model savršenstva koji muslimani treba da oponašaju. Kur’ansko naglašavanje njihovog časnog statusa i uzvišene pozicije treba da podstakne muslimanske narode da slijede njihove svijetle primjere i da se nakon Poslanika pozivaju na njihovo mišljenje kada traže informacije i uputstva koja se tiču Božanskih zakona i njihovih odrednica. Samo prema njima se muslimanski narod okreće u potrazi za praktičnim kriterijumima Islama i na njih se poziva u stvarima koje se odnose na razlike u idejama, stavovima i mišljenjima. Brojni kur’anski ajeti dokazuju ove činjenice i ne ostavljaju nikoga da sumnja u vođstvo Ehlul Bejta nakon Allahovog Poslanika (S).

 

Poslanikova svakodnevna jutarnja praksa zaustavljanja kod kuće njegove kćerke Fatime i oslovljavanja njene kuće sa riječima Ehlul Bejt značila je da je on muslimanima praktično objašnjavao ajet o čistoći. Poslanik je ukazivao muslimanskom narodu na važnost njegove porodice, da bi je oni voljeli, slijedili i pokoravali joj se, te da bi tako bili zaštićeni od lutanja.

Taberani citira sljedeće riječi od Ebi Hamra koji je bio svjedok Poslanikove svakodnevne prakse:

 

“Šest mjeseci sam redovno viđao Allahovog Poslanika kako prilazeći vratima Alija i Fatime izgovara sljedeći ajet: ‘Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani i da vas potpuno očisti’.”

(‘Džami’u-l-usul,’ IX tom, str. 156, citat iz Tirmizijevog ‘Sahiha,’ na osnovu autoriteta Enesa ibn Malika, koji je rekao da je Allahov Poslanik uobičavao da prođe pokraj Fatimine kuće kada bi išao na jutarnji namaz nakon objavljivanja ovog ajeta, tokom nekih šest mjeseci, i pritom govorio: “Na molitvu, o ljudi Ehlul Bejta! Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani i da vas potpuno očisti.” Ovo takođe prenosi Hakim u svom djelu ‘El-Mustedrek,’ III tom, str. 58, ispravljeno.)

 

Čuveni naučnik Fahruddin Razi, u svom poznatom komentaru ‘Et-Tefsir El-Kebir’, komentarišući ajet ‘Naredi čeljadi svojoj da obavlja molitvu i istraj u tome...’ (20:132), kaže da je nakon njegovog objavljivanja "Poslanik uobičavao odlaziti do Alija i Fatime svakog jutra i pozivati ih na molitvu. To je on činio mjesecima.” Hammad ibn Seleme, citirajućiod Alija ibn Zejda, a uz autoritet Enesa, takođe je prenio identičan hadis.

(Takijjuddin Ahmed ibn Ali Mikrizi (umro 845. godine poslije hidžre), ‘Fadil Ali-l-bejt,’ str. 21)

 

Odatle je iz navedenih dokaza jasno da Poslanikova svakodnevna praksa da se zaustavi ispred kuće svoje kćerke Fatime (ع) i da se obraća njenim ukućanima sa riječima Ehlul Bejt, nije bila bez razloga. U stvari, on je objašnjavao značenje riječi Ehlul Bejt i praktično tumačio muslimanima ajet o čistoći i na koje se tačno osobe on odnosi. Da budemo precizniji, on je muslimanima naglašavao značaj njegove porodice i njenog vođstva nakon njega da bi ih oni voljeli, pokoravali im se i slijedili ih.

 

Prije nego što nastavimo dalje, nužno je da razjasnimo bilo kakvu sumnju koja se može javiti u mislima naših čitalaca, a to je da ovaj ajet može uključivati i supruge Božijeg Poslanika – kako to neki pogrešno tumače. Činjenica je da to apsolutno nije tačno, jer je kristalno jasno iz naše prethodne diskusije da se ovaj ajet isključivo odnosi na pet osoba koje smo spomenuli, od kojih su četiri muškarci, izuzimajući Poslanikovu kćerku Fatimu (ع) . Pored toga, jasno je iz korišćenja muškog roda u ovom ajetu – jasno onima koji su upoznati sa arapskim jezikom – da riječi ‘ankum’ i ‘jutahhirekum’ sa značenjem ‘od vas’ i ‘da vas očisti’ koje Kur’an koristi, označavaju rečene osobe od kojih su većina muškarci. Da se Allah obraćao Poslanikovim suprugama, kao što to neki krivo tumače, onda bi Kur’an, najveće remek-djelo arapskog jezika, sigurno bio upotrijebio ženski rod ‘ankunne’ i ‘jutahhirekunne’ umjesto muškog roda, jer su one u većini.

 

Odatle je jasno da ovaj ajet predstavlja jasnu sliku u mislima o pravim ciljevima Allahove Knjige. Naglašavajući čistoću i bezgriješno vođstvo nepokolebljive osovine zvane Ehlul Bejt, on nastoji da izgradi veliku zgradu muslimanskog društva na toj čvrstoj osnovi čistoće i vrline.