Pismo 71 (pitanje)

10. safer, 1330. godine po H.

 

 

Šta je razlog izbjegavanja hadisa majke vjernika, i najbolje Vjerovjesnikove supruge?

 

Šta ti je – Allah ti oprostio – pa izbjegavaš hadis majke vjernika i najbolje supruge Vjerovjesnika, odbacuješ ga i prepuštaš zaboravu, a njene riječi su konačna presuda, a sud joj je pravedan. Ali i pored toga ukažite nam na svoje mišljenje, da bismo ga prostudirali. Selam

 

- S -

 


Pismo 72 (odgovor)

12. safer, 1330. godine po H.

 

 

1.     Nije bila najbolja Vjerovjesnikova supruga.

2.     Zaista najbolja supruga bijaše Hatidža.

3.     Površno ukazivanje na razlog odbacivanja njenog hadisa.

 

 

1.   Zaista majka vjernika Aiša, ima svoje vrline i položaj, međutim, ona nije najbolja Vjerovjesnikova supruga. Kako bi i bila, kada se od nje prenosi vjerodostojna izjava:

 

“Jednog dana Allahov Poslanik, s.a.v.a., spomenuo je Hatidžu, a ja je počeh kritikovati: “Starica, takva i takva, pa data ti je bolja od nje.” On reče: “Nije mi Allah dao bolju od nje, ona je povjerovala u mene kada su me ljudi poricali, potvrdila me kada su me ljudu utjerivali u laž, i dijelila je sa mnom svoj imetak, kada su me ljudi lišavali, i Allah mi je dao dijete sa njom, a lišio me djece sa drugima...”

(Ovaj hadis i koji slijedi nakon njega su rašireni vjerodostojni hadisi, pa potraži ih u El-Isti'abu u poglavlju o hazreti Hatidži El-Kubra, naći ćeš ih doslovce kako smo ih mi naveli. Bilježi ih i Buhari i Muslim u svojim Sahihima, sličnim izrazima.)

 

ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خديجة ذات يوم فتناولتها فقلت: عجوز كذا وكذا، قد أبدلك الله خيراً منها، قال: ما أبدلني الله خيراً منها، لقد امنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس واشركتني في مالها حين حرمني الناس ورزقني الله ولدها، وحرمني ولد غيرها…

 

Od Aiše se prenosi da je rekla:

 

“ Allahov Poslanik, s.a.v.a., skoro da nije izišao iz kuće a da ne bi spomenuo Hatidžu, lijepim spomenom. Tako je jednog dana spomenuo, a mene spopade ljubomora, pa rekoh: “Zar ona ne bješe samo starica, pa Allah ti je nju zamijenio boljom od nje.” On se naljuti tako da mu se kosa na čelu zatrese. Zatim reče: “Ne, tako mi Allaha, nije mi Allah zamijenio boljom od nje. Povjerovala je u mene kada su ljudi poricali, potvrdila me kada su me ljudi u laž utjerivali, stavila mi je na raspolaganje svoj imetak kada su me ljudi lišili, Allah mi je dao dijete s njom a lišio me djece s ženama...”

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها، فذكرها يوماً من الأيام، فأدركتني الغيرة، فقلت: هل كانت إلا عجوزاً، فقد أبدلك الله خيراً منها، فغضب حتى اهتز مقدم شعره من الغضب، ثم قال: لا والله ما أبدلني الله خيراً منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني في مالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها أولاداً إذا حرمني أولاد النساء…

 

2.   Dakle, najbolja Vjerovjesnikova supruga, to je Hatidža, El-Kubra, istinoljubiva žena ovog ummeta, prvakinja u vjerovanju u Boga i potvrđivanju Njegove knjige, i podršci vjerovjesniku. Njemu je objavljeno da je obraduje kućom od bisera u Džennetu.

(Kako bilježi Buhari u Sahihu u poglavlju o ljubomori i naprasitosti žena, a to je pretkraj knjige o Braku str. 3/175.)

 

Nedvosmisleno je ukazao na njenu vrijednost rekavši:

“Najbolje žene u Džennetu su Hatidža binti Huvejlid, Fatima binti Muhammed, Asija binti Mazahim i Merjem bint Imran.” Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.a.: “Četiri su najbolje žene svijeta.” Zatim je rekao njihova imena: “Dovoljne su ti od žena svijeta Merjem bitn Imran, Hatidža binti Huvejlid, Fatima binti Muhammed i Asija faraonova supruga.”

(Bilježi ga Tirmizi u Džami'u, 2/478, u poglavlju o Hatidži, i ocjenjuje ga kao vjerodostojnim.)

 

 I veliki broj poput ovih hadisa, koji spadaju u najvjerodostojnije i najdokazanije riječi Vjerovjesnika. (Dosta toga smo spomenuli u knjizi Kelimetu-l-gara', u drugom poglavlju pa ko želi da istražuje nek pogleda.)

 

Međutim, moguće je da se kaže kako je Aiša bolja od ostalih majki vjernika, mimo Hatidže. A zabilježeni hadisi i predaje, se uzdržavaju od toga da joj daju prednost nad drugim ženama, što posjednicima znanja nije skriveno. Nekada zatičemo situaciju da se ona sama predstavljala boljom od drugih, ali joj Poslanik to ne bi potvrđivao.

 

Tako se zbilo i sa majkom vjernika Safijom binti Hujaj, kada joj je došao Poslanik i zatekao je plačući. Pa je upita: “Zašto plačeš?” Ona reče: “Čula sam da Aiša i Hafsa o meni loše pričaju i govore: “Mi smo bolje od Safije.” On reče: “Zašto im nisi rekla, kako da budete bolje od mene, kada mi je otac Harun, amidža Musa a muž Muhammed?!” 

(Bilježi ga Tirmizi, preko Kenane, Safijinog roba, a bilježi ga Ibn Abdulbir u Safijinoj biografiji u El-Isti'abu. Ibn Hadžer u El-Esabetu isto u njenog biografiji. Šejh Rešid Rida u El-Menaru, 12/589, kao i drugi prenosioci predaja.)

كما اتفق هذا مع أم المؤمنين صفية بنت حيي، إذ دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها وهي تبكي، فقال لها: «ما يبكيك؟ قالت: بلغني أن عائشة وحفصة تنالان مني، وتقولان نحن خير من صفية؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا قلت لهن كيف تكن خيراً مني، وأبي هارون، وعمي موسى، وزوجي محمد.

 

Ko bude precizno istražio kretanje majke vjernika Aiše, njena djela i riječi, vidjet će da je onakva kako i govorimo.

 

3.   Što se tiče neprihvatanja njenog hadisa o oporuci, to je zato što nije dokaz, i ne pitaj me za podrobno objašnjenje toga. Selam

- Š -