Pismo 65 (pitanje)

5. safer, 1330. godine po H.

 

Obavjestite nas o hadisu o nasljedstvu koji je prenesen sunijskim putem.

 

Selam

- S -

 


Pismo 66 (odgovor)

5. safer, 1330. godine po H.

 

 

 

            Ali, a.s., je nasljednik Vjerovjesnika, s.a.v.a.

 

Nema sumnje u to da je Allahov Poslanik, s.a.v.a., ostavio Aliju u naslijeđe, znanje i mudrost, ono što su vjerovjesnici ostavljali u naslijeđe svojim oporučenicima. Tako da je Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao: “Ja sam grad znanja, a Ali je kapija tog grada, pa ko želi znanje nek uđe na kapiju.” 

(U 48. pismu smo naveli ovaj i dva hadisa koji slijede nakon njega. Pogledaj pismo i vidi hadise pod brojevima 9, 10 i 11. Pogledaj i nemoj zaboraviti naš prilog uz te hadise.)

 

 

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.a.: “Ja sam kuća mudrosti, a Ali je njena kapija.”

قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا دار الحكمة وعلي بابها

Također je rekao: “Ali je kapija moga znanja, on nakon mene objašnjava mome ummetu ono čime sam poslat, ljubav prema njemu je vjerovanje, a mržnja dvoličnost...” (علي باب علمي، ومبين من بعدي لأمتي ما أرسلت به، حبه إيمان، وبغضه نفاق)

 

 

Rekao je u predaji koju prenosi Zejd Ibn Ebi Evfa: “A ti si moj brat i moj nasljednik.” On reče: “Šta je tvoja ostavština?” Poslanik reče: “Ono što su vjerovjesnici prije mene ostavili.”(وأنت أخي ووارثي؛ قال: وما أرث منك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما ورث الأنبياء من قبلي)

 (Naveli smo ga u 32. pismu )

 

Poslanik, s.a.v.a., u hadisu od Burejde (Pogledaj u 68. pismu. ) nedvosmisleno daje do znanja da je njegov nasljednik Ali Ibn Ebi Talib. Dovoljan ti je hadis kuće, na dan opomene. Ali, a.s., je za vrijeme Poslanikovog, s.a.v.a., života govorio: “Tako mi Allaha ja sam njegov brat, pomagač, amidžić, nasljednik njegovog znanja, pa ko od mene ima više prava u njega?” (والله إني لأخوه، ووليه وابن عمه، ووارث علمه، فمن أحق به مني؟) 

(Iste ove riječi od Alija bilježi Hakim u Mustedreku, 3/126, vjerodostojnim senedom u skladu sa kriterijima Buharije i Muslima. Zehebi to priznaje u Talhisu. )

 

Jednom mu bijaše rečeno: “Kako to da ti naslijediš amidžića, a amidža ne?” On reče: “Allahov Poslanik, s.a.v.a., je sazvao Abdu-l-Mutallibove sinove. Bili su gurmani. Svaki od njih je mogao pojesti janje a pili su krčagom. Pripremljena im je mala količina hrane. Svi su jeli dok se nisu zasitili, a hrane je ostalo kao da je niko nije ni dotakao. Tada reče Allahov Poslanik: “O djeco Abdu-l-Mutallibova, zaista sam poslat vama posebno, a ljudima općenito, pa koji će mi od vas prisegnuti da mi bude brat, drugi i nasljednik? Pa nije niko ustao, te ustadoh ja, a bijah najmlađi. Pa mi on reče: “Sjedi.” Zatim je sve to ponovio tri puta. I ja sam uvijek ustao, a on mi je govorio: “Sjedi.” Treći put, udari svojom rukom po mojoj, i zbog toga ga ja naslijeđujem ali ne i moj amidža.” (Ovaj hadis je dokazan i proširen. Bilježi ga Dija'u-l-Makdisi u El-Muhtehareh, Ibn Džerir u Tehzibu-l-asar, Kenzu-l-ummal, 6/408/6155. Bilježi ga Nesai u El-Hasaisu El-Alevije, str. 18. Prenosi ga Ibn Ebi El-Hadid iz Taberijevog Tariha pri kraju hutbe El-Kasia, u Šarhu Nehdžu-l-belage, 3/255. A u Ahmedovom Musnedu, 1/195, naći ćeš hadis u ovom značenju. )

 

Pitali su Kasem ibn Abbasa – u onome što bilježe Hakim u Mustedreku, Zehebi u Talhisu, čvrsto uvjereni u njegovu vjerodostojnost: “Kako to da Ali naslijeđuje Allahovog Poslanika, a vi ne?” On reče: “Zato što mu se on prvi od nas pridružio, i od svih nas ga je najviše pratio.” (لأنه كان أولنا به لحوقاً، وأشدنا به لزوقاً)

 

Ljudi su znali da je Poslanikov nasljednik Ali, a.s., a ne amidža Abas niti drugi od Benu Hašima. To su prihvatali za neospornu činjenicu, kao što i sam vidiš. Jedino što nisu znali razlog zašto je nasljedstvo ograničeno samo na Alija, a on je Vjerovjesnikov amidžić, dok Abbas kao amidža, i drugi mimo njega iz plemena, kao amidže i rodbina nisu uključeni u naslijedstvo. Zato su nekad pitali Alija a nekad Kasema. Oni bi im odgovarali kao što si čuo. To je bio vrh znanja do kojeg su stizali oni što su postavljali pitanja, međutim, odgovor bi bio: “Zaista je Allah, s.v.t., pogledao stanovnike zemlje pa je od njih izabrao Muhammeda učinivši ga vjerovjesnikom, zatim je pogledao drugi put pa je izabrao Alija. Te je objavio Svome Vjerovjesniku da ga uzme za nasljednika i opunomoćenika.”

إن الله عز وجل اطلع الى أهل الأرض فاختار منهم محمداً فجعله نبياً، ثم اطلع ثانية فاختار علياً، فاوحى الى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: أن يتخذه وارثاً ووصياً

 

Hakim u Mustedreku, 3/125, nakon što je zabilježio od Kasema ono što si čuo, kaže: “Rekao mi je vrhovni sudac Ebu Hasan Muhamed Ibn Salih El-Hašemi: “Čuo sam Ebu Omera El-Kadija da govori: “Čuo sam Ismail Ibn Ishaka El-Kadija da govori: “Kada su mu kazane ove Kasemove riječi, on je rekao: “Zaista nasljeđuje nasljednik po srodstvu ili po starateljstvu, i alimi se ne razilaze u tome da amidžić ne naslijeđuje ukoliko je živ amidža.” Kaže: “Postalo jasno ovim konsenzusom da je Ali od Poslanika naslijedio znanje a oni nisu...”

Hadisi o ovome su mutevatir, posebno putem čistoga Ehli bejta, a nama je dovoljna oporuka i njene nedvosmislene odredbe. Selam

- Š -