Pismo 51 (pitanje)

 14. Muharem, 1330. godine po H.

 

 

            Protivljenje dokazima putem njima sličnih

 

Često vam vaši oponenti proturiječe hadisima penesenim o vrlinama triju pravednih halifa i onim što je o njima rečeno u sklopu vrlina prethodnika muhadžira i ensarija. Šta na to kažete?

 

- S -

 


Pismo 52 (odgovor)

15. Muharem, 1330. godine po H.

 

 

            Odbijanje tvrdnje protivnika

 

Mi vjerujemo u vline svih prethodnika i muhadžira i ensarija, radijallahu ahnum ve redu anh, njihove su vrline bezbrojne i neiscrpne. Dovoljno im je ono što je o tome došlo u kur'anskim ajetima i vjerodostojnim hadisima. Što sam dobro prostudirao kada sam o tome istraživao, i nisam ih našao – a svjedok je Allah, s.v.t. – suprotstavljanim hadisima o Aliju, niti podesnim da bi mogli biti suprotstavljani bilo kojoj drugoj odlici Alija, a.s. 

 

Da, naši oponenti posjeduju predaje o vrlinama koje kod nas nisu autentične, tako da je njihovo protivljenje nama, takvim hadisima, postavka koja se ne očekuje od drugog osim od oholog koji sudi bez dokaza. Jer mi ih ni na koji način ne možemo smatrati validnim, ma kako kod protivnika bili validni. Zar ne vidiš, da se mi svojim oponentima ne suprotstavljamo rivajetima koje samo mi prihvatamo, niti se u raspravama pozivamo na nešto drugo, osim onoga što je došlo njihovim putevima tradiranja, poput hadis-gadira i slično. Iako sam istražio ono što je došlo kod njih od hadisa o vrlinama, i ne nađoh u tome ništa što bi se suprotstavljalo, niti bilo kakvog aludiranja na hilafet. Upravo usljed toga se od trojice halifa u svome hilafetu niko nije pozivao na to. Selam.

- Š -