Pismo 45 (pitanje)

 6. Muharem, 1330. godine po H.

 

 

Pribjegavanje interpretiranju je neophodno, pripisujući ispravnost metodi selefa (prethodnika).

 

Kada ne bi bilo hilafeta pravednih halifa čija ispravnost je pespogovorna, ne bismo imali alternative osim da se povedemo za vašim mišljenjem. Te da u shvatanju ovog ajeta i njemu sličnih koristimo tvoj sud. Međutim, nema mjesta sumnji u ispravnost njihovog hilafeta, r.a., pa je pribjegavanje interpretiranju neizbježna stvar, vodeći se za tim da je njihovo djelo i djelo onih koji ih priznaju za vladare ispravno.

Selam

- S -

 


Pismo 46 (odgovor)

 6. Muharem, 1330. godine po H.

 

 

1. Pripisivanje ispravnosti djelima selefa ne iziskuje interpretaciju.

2. Intrepretacija je nemoguća.

 

Zaista je hilafet tri pravedne halife, r.a., tema polemisanja i predmet razgovora. Tako da je oprečnost dokaza o tome zapravo petitio principii.

(Logička pogreška pri dokazivanju sagledana u nedostatku dokaznog uporišta. Kao ovdje, navedeni dokaz sam po sebi nije očit, pa bi najprije njega trebalo dokazati. (prim. prev.) )

 

1.   Premda pripisivanje ispravnosti njihovim djelima i onih koji ih prihvataju za vladare, ne iziskuje interpretaciju dokaza. Zaista vas njihovo opravdavanje oslobađa od interpretacije. Kao što ću to objasniti kada prilike budu to zahtijevale. 

 

 

2.   Nema mjesta interpretaciji u onome što smo ti od tekstova citirali. Kao ni u onome što nismo naveli, poput hadisa na Gadiru ili hadisa o oporuci. Posebno nakon njihovog potrvđivanja čvrstim hadisima koji se međusobno potvrđuju. Koji sami po sebi nisu ništa manje od eksplicitnih tekstova. I ko ih pošteno sagleda naći će da su samo oni u neporecivoj istini, i očiglednom dokazu.

- Š -