Pismo 23 (pitanje)

14 Dhu’l-Hixhe 1329

 

 

1. Vjerovanje u pouzdanost hadisa.

2. Nema svrhe pozivati se na njega kada nije mutevatir.

3. On ukazuje na posebni hilafet.

4. Dokidanje hadisa

 

1.   Obratio sam se hadisu na 111. stranici prvog dijela Ahmedovog Musneda, i istražio sam o njegovim prenosiocima, i vidio da je riječ o autoritetima utvrđene pouzdanosti. Zatim sam istražio ostale puteve i našao sam da se međusobno podudaraju i potvrđuju jedni druge, i zbog toga vjerujem u njegovu pouzdanost.

 

2.   Samo što se vi ne pozivate – s namjerom potvrđivanja Imameta – na hadise koji nisu mutevatir. Jer, Imamet je kod vas jedno od načela vjere, a za ovaj se hadis ne može kazati da postiže granice mutevatira, tako da nema svrhe pozivati se na njega.

 

3.   Kaže se da ovaj hadis aludira da je Ali halifa Božijeg poslanika, s.a.v.a., posebno u njegovom Ehli bejtu, pa gdje je tekst o njegovom općem hilafetu?

4.   Možda se čak može reći da je ovaj hadis dokinut, jer Poslanik, s.a.v.a.,  je napustio njegov smisao. Zbog toga nije bio smetnja ashabima da daju prisegu trojici pravednih halifa, da Allah bude njima zadovoljan.

- S -

 

 


Pismo 24 (odgovor)

15 Dhu’l-Hixhe 1329

 

 

1.     Razlog našeg pozivanja na ovaj hadis.

2.     Posebni/ograničeni hilafet je jednoglasno odbačen.

3.     Dokidanje je ovdje nemoguće.

 

 

1.   Zaista se sunije u dokazivanju imameta pozivaju na svaki sahih hadis, bio on mutevatir ili ne. I mi smo se zbog toga pozvali na njega, jer kod njih je ispravan. Držali smo se toga jer su oni sebi to učinili obaveznim. Njime smo argumentirali imamet kojeg mi prihvatamo, zato što je on mutevatir našim putevima prenošenja, što je očito svima.

 

2.   Tvrdnja da on aludira na to da je Ali, a.s., halifa Allahovog poslanika, s.a.v.a., ograničeno na Ehli bejt, se odbija, jer svako ko kaže da je Ali Poslanikov halifa u Ehli bejtu, on vjeruje i u njegov opći hilafet. A svako ko negira njegov opći hilafet, također negira i ograničeni hilafet. Nema pobornika razdvajanja. Pa kakva je to filozofija suprotna konsenzusu muslimana?

 

3.   Ne mogu nikako zanemariti tvoje riječi o dokidanju hadisa. To je nemoguće i racionalno i šerijatski. Budući da je riječ o dokidanju prije vremena događanja, što je svima očito. Iako ovdje nema onoga što dokida hadis osim pretpostavke da je Poslanik napustio smisao hadisa. A činjenica je da Poslanik nije napustio smisao hadisa, već nakon njega postoje uzastopni i mutevatir hadisi koji potvrđuju jedni druge. Pa kada bismo i pretpostavili da nakon ovog hadisa nema nikakvog drugog hadisa, ali, otkud znanje da se Poslanik odrekao suštine ovog hadisa i napustio njegovu funkciju. Oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude, a već im dolazi od Gospodara njihova prava uputa. (53:23)

Selam

 

- Š -