S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog

 

Knjiga pred vama predstavlja zbirku pisama razmjenjenih između Allame Šerefudina i direktora El-Azhara, Allame šejha Selima El-Bišrija. Tema diskuje je akaidsko ideološkog profila, dakle onoga što je većinom povod sukoba i rasprave između dva velika islamska pravca, šiijskog i sunijskog.S jedne strane uočit ćemo u pismima širinu spoznaje, dubinu misli, suptilnost izraza, a s druge strane, intelektualnu snagu diskusije i rasprave; međutim, daleko od pristrasnosti i zaslijepljenosti. Koliko se čovjekova duša okrijepi kada svjedoči kako jedna strana pred jakim argumentom, jednostavno prihvati realnost, bez ikakve potrebe da manevriše i osporava ispravnu stvar. Također, nećemo naići na ustaljenu tehniku manipulisanja da u trenutku kada nema izlaza i ne može se dokazati svoj stav, da se počne sa skretanjem pažnje na nešto efemerno, niti dizanjem galame kako bi se umanjio značaj teme o kojoj je riječ. Drugim riječima nijedan od ova dva uvažena alima ne pokazuje znake opake bolesti sagledane u oholosti zbog znanja, niti se plaše da će izgubiti ugled koji uživaju među svojim pristalicama.

Tako da pored osnovne teme, ova je knjiga svojevrsni priručnik praktične poduke o edebu diskutovanja i raspravaljanja.

Ukoliko ljudi ovog islamskog naraštaja, koji obraćaju pažnju na važnost ovog bogatog nauka, žele crpiti ispravnu korist iz diskusija ove knjige, mislim, da bi mogli otkloniti dobar dio nerazumijevanja na razmeđu dvaju islamskih pravaca, šiizma i sunizma, te na taj način ostvariti jedinstvo, ka čemu teži većina islamskih reformatora.

 


Preduzmi knjigu:

Download
Al muraja'at.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB