Prvi događaj koji je podijelio muslimane na sunije i šije

 

Ovdje se radi o opasnom i strašnom stavu koji je zauzeo Omer ibn Hattab i većina ashaba spram naredbe Božijeg Poslanika, s.a.v.a., kada je želio da im napiše oporuku koja će sačuvati muslimane od zablude i zastranjenja. (Ovaj događaj je poznat u Sahihima Buharije i Muslima kao “Tragedija dana četvrtka” (Rezijet jevmil hamis).)

 

Tada su mu se snažno i grubo suprotstavili i to bez imalo poštovanja spram njegova uzvišenog položaja Poslanika, pa su ga čak optužili da bunca i bulazni, tvrdeći da im je dovoljna Allahova knjiga i da nema potrebe da Poslanik ostavlja oporuku. Ovaj događaj, koji Ibn Abbas naziva “velikom nesrećom za muslimane”, objašnjava da je većina ashaba odbila Poslanikov sunnet, rekavši: “Dovoljna nam je Allahova knjiga.”

 

A što se tiče Alija i njegovih sljedbenika od ashaba, oni su bili manjina, i njih je Poslanik, s.a.v.a., nazvao Alijevim šijama (pristalicama). Oni su slušali i izvršavali Poslanikove naredbe bez pogovora i rasprave, a njegove riječi i djela su smatrali sunnetom koji se mora slijediti, isto kao što je Allahova knjiga.

 

Zar Allah ne kaže: “Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku!” Nisa', 59

 

Biografija Omer ibn Hattaba je poznata svakom muslimanu i njegov oponirajući stav spram Poslanika u svim dobima njegova života. (O suprotstavljanju Omera Poslaniku smo govorili u našoj prethodnoj knjizi Pitajte one koji znaju.) Shodno tome Omer ibn Hattab je smatrao da se ne treba vezati za Poslanikov sunnet i to se jasno pokazalo kroz propise koje je izdavao halifa. Primjenjivao je idžtihad po svom nahođenju u slučajevima kada je imao jasne Poslanikove hadise.

 

Čak je donosio idžtihadom stavove kada je imao jasan tekst Kur'ana, pa je dozvolio ono što je Allah zabranio, a zabranio ono što je Allah dozvolio. (Kao što je njegova zabrana dijela onih koje treba pridobiti, obavljanje umre zajedno sa hadžom i privremeni brak i dr., a sve zapisano u knjigama.)

Naravno da su i njegovi drugovi i pomagači slijedili njegov primjer i oni kojima se on sviđao, od prethodnika i od onih koji su došli poslije, oponašali su njegove dobre novotarije, kako ih oni nazivaju.