Šije,istinski sledbenici suneta

Neka je hvala Allahu Gospodaru svjetova, Milostivom Samilosnom, Koji pobjeđuje silnike i ohole, a Pomagač je slabih i onih kojima je učinjena nepravda, Onome koji Svoje blagodati daje svim Svojim robovima, i vjernicima i nevjernicima, mnogobošcima i oholima, Onome koji Svoj blagoslov daje svim Svojim stvorenjima kroz uputu i pažnju i plemenitošću. Pa kaže Uzvišeni:

 

“Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali: dali smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim jelima, i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili.”Isra', 70

 

 

Preduzmi knjigu

Download
Ši'ije istinski sledbenici sunneta.pdf
Adobe Acrobat Document 970.8 KB